Оголошено позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «КЗТП»

До уваги акціонерів
Приватне акціонерне товариство"Краматорський завод Теплоприлад"

(код за ЄДРПОУ: 31083972, місцезнаходження: 84308, Україна, м. Краматорськ
, вул.Михайла Петренка, буд 77А),

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ « Краматорський завод Теплоприлад » (далі - позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, м.м. Краматорськ
, вул.Михайла Петренка, буд 77А), актова зала. та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 04 листопада 2017 року, з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 04 листопада 2017 року о 15 годині 00 хвилин.

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів Товариства, які скликаються на 04 листопада 2017 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту проведення зборів.
2. Розподіл прибутку ,Строк та порядок нарахування і виплати частки прибутку.(дивідендів).
3. Припинення повноважень Голови правління ,обрання нового складу правління.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  «1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:
  Рибас Михайла Сергійовича - голова комісії;
  Дробот Костянтин Миколайович - член комісії;
  Козінкова Ольга Миколаївна - член комісії.
  2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.»

2. Розподіл прибутку ,Строк та порядок нарахування і виплати частки прибутку.(дивідендів).
  Частину нерозподіленого прибутку Товариства спрямувати на виплату дивідендів .Виплатити дивіденди,Затвердити розмір дивідендів із рахунку 136,00 грн. на 1 акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПрАТ “КЗТП”,а також порядок і строк їх виплати. ”

3. Припинення повноважень Голови правління ,обрання нового складу правління.
  “Припинити повноваження Голови правління: Гребе Олександра Костянтиновича ,членів правління Дробот Костянтина Миколайовича ,Рибас Михайла Сергійовича . Обрати правління у наступному складі Голову правління - Рибас Михайла Сергійовича ,члени правління Гребе Олександра Костянтиновича ,Дробот Костянтина Миколайовича.”

Голова Правління   О.К. Гребе